سایت کازینو آنلاین BTL90 - سایت شرط بندی بازی انفجار و پیش بینی فوتبال با درگاه مستقیم

ورود به سایت انفجار

سوالات / راهنما

راهنمای فرم میکس و شرطبندی سیستمی

در زیر بازی ها به جز مورد تکی ها بقیه ی موارد مربوط به ثبت فرم میکس می باشد.برای درک بیشتر در مورد ثبت فرم میکس به  توضیحات  زیر توجه کنید: (در اینجا برای مثال 5 ضریب بازی های مختلف را انتخاب کرده ایم.)

 

موارد مربوط به ثبت فرم میکس توضیح داده می شود:

2تایی ها

می توانید فرم میکسی با 2 بازی ثبت کنید.عدد کنار 2تایی ها که در اینجا 6 می باشد بدین معنی است که می توانید 6 بازی به صورت 2 تایی به شکل میکس ثبت کنید.(2 بازی را با هم میکس کنید.)

3تایی ها:

می توانید فرم میکسی با 3 بازی ثبت کنید.عدد کنار 3 تایی ها که در اینجا 4 می باشد بدین معنی است که می توانید 4 بازی به صورت 3 تایی به شکل میکس ثبت کنید. (3 بازی را با هم میکس کنید.)

4تایی ها:

می توانید فرم میکسی با 4 بازی ثبت کنید.عدد کنار 3 تایی ها که در اینجا 1 می باشد بدین معنی است که می توانید 1 بازی به صورت فرم میکس 4 تایی ثبت کنید.(4بازی را با هم میکس کنید.)

توجه :

در شرط بندی میکس حداکثر ضریب کل در هنگام برد 100 محاسبه میشود. به این معنی که اگر شما روی میکسی شرط بندی کنید که ضریب کل فرم مثلا 120 باشد و برنده شوید جایزه شما با

ضرایب 100 محاسبه خواهد شد. 

شرط سیستم یا ترکیبی حداقل از سه شرط تکی تشکیل می شود، و از انتخاب های شما میکس های بدون تکرار تشکیل می دهد.

:به عنوان مثال بازی های زیر را در نظر بگیرید


منچستر یونایتد در مقابل بایرن مونیخ
بارسلونا در مقابل چلسی
آرسنال در مقابل رئال مادرید

: حال ما شرط های زیر را از هر یک از بازیهای بالا انتخاب می کنیم
برد تیم منچستر یونایتد ضریب 1.5
برد تیم بارسلونا ضریب 2
برد تیم آرسنال ضریب 2.1

-حال اگر شما با این سه انتخاب بخواهید شرط سیستم 2/3 ببندید (در اصطلاح به این شرط "شرط سیستم دو از سه" گفته می شود، یعنی تشکیل میکس های دوتایی از سه انتخاب)، انتخاب های شما به تمامی حالتهای ممکن شرط های میکس دوتایی تشکیل خواهند داد.

به عبارت زیر

میکس های دوتایی حاصل از انتخاب های فوق 
( منچستر و بارسلونا) 1.5 × 2 = 3
(منچستر و آرسنال) 1.5 × 2.1 = 3.15
(بارسلونا و آرسنال) 2 × 2.1 = 4.2
ضریب نهایی شرط سیستم/ترکیبی با حاصل جمع ضرایب میکس های تشکیل شده بدست می آید.
:یعنی

3 + 3.15 + 4.2 = 10.35

ضریب نهایی شرط سیستم 10.35 می باشد.

دیگر شرطهای سیستم نیز به همین شکل تشکیل می شوند. مثال در شرط 4/5 از پنج انتخاب، میکس های چهار تایی تشکیل می شود و در شرط 3/5 از پنج انتخاب میکس های سه تایی تشکیل می شود

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.